Kolon- tó és a Bikatorok tanösvény

Elérhetőségek
Admin
GPS: 46°45'48.3"N 19°19'54.6"E; 46.763403, 19.331830

A Kolon-tó a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsara, a Kiskunsági Nemzeti Park védett területe Izsák mellett. Területe 2962 ha., medre egy észak-déli irányú, a Homokhátságba benyomuló holocén Duna-ágból alakult ki. Környezetét telepített erdők és megművelt földek övezik.

A tavat láprétek, mocsárrétek, és láperdő határolja. Az itt-ott fennmaradt tölgy-kőris-szil ligeterdők, a Duna-Tisza közére egykor jellemző tájképet idézik.

A nádasok ritka növénye a lápi csalán. A déli rész védett növényritkaságai közül az orchideákat kell megemlíteni, kilenc orchidea faj honos. Védett fajai még a területnek a szibériai nőszirom, a korcs nőszirom, a vitéz kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, és a mocsári kosbor valamint az epergyöngyike.

A tó hatalmas nádasai gazdag madárvilágnak adnak otthont. A hazánkban előforduló valamennyi gémfaj és a kanalas gém rendszeresen költ itt. Mellettük otthonra találtak a nádasok apró fészkelői: a nádi rigó és a nádi tücsökmadár. Rendszeres fészkelő fajok: a kanalasgém, a nagykócsag, a szürke gém, a bölömbika, a nyári lúd, a cigányréce, az egerészölyv (Buteo buteo) és a Hamvas rétihéja.

A nádas lehetőséget nyújt a tó gazdag élővilágának megfigyelésére. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesülettel közösen madármegfigyelő táborokat, madárgyűrűzést és madármegfigyelő túrákat szervez.

Az emlősök közül az erdei cickány, a törpeegér, a vidra, a róka és a menyét él a területen. A halak közül védett faj a réti csík, amely a sekély vizekben is képes fennmaradni, valamint a lápi póc. Gyakran látható a pettyes és a tarajos gőte, valamint békák, a mocsári teknős és a vízisikló is gyakori.

A Kolon-tó növény- és állatvilága Európában is ritkaságnak számít, ezért a térség szigorúan védett terület, csak kísérővel látogatható. A tóvidéket telepített erdők és művelt földek övezik. A nyugati oldalon emelkedik egy 126 méter magas homokbucka, a Bikatorok.

A tanösvény három kilométeren mutatja be a Kolon-tó igazi különlegességét, a homokbuckák és a láp közvetlen találkozását. A régió egyik legmagasabb pontján, a Bikatorok-hegyen, kilátóból tekinthetnek körbe a látogatók. A tanösvény bevezet az egyik legnagyobb élőhely-rekonstrukcióhoz, a Nagy-vízhez, ahol nagyobb, összefüggő nyílt vizet is láthatnak a kirándulók. Megismerhetjük még az egykori tájat, a tájátalakításokat, illetve a homok és a láp élővilágát is. A táj évszakonként különböző, gyönyörű képet mutat, így a tanösvény bejárását egész évben javasoljuk.

Megközelítés: Izsákról a sárga sáv jelzésú túraúton érhető el a Kolon-tó nyugati oldala. A jelzett út földutakon halad, majd rávezet a tanösvényre. Soltszentimréről a benzin kút mellett kell befordulni a murvás útra. Az első földút lehetőségnél jobbra kell kanyarodni, majd ennek a végén balra. Beérünk egy tanyaközpontba, majd az első lehetőségnél jobbra fordulunk és a sárga túrajelzésen elérünk a Nagy-vízig, a bejárat kerítése előtt lehet parkolni.

Képek
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner