Bugac és Boróka tanösvény

A nemzeti park legnagyobb és legösszetettebb területe. Területén homokpuszták, buckák, szikes tavak, mocsarak váltakoznak. A homokfelszínek értékes növényei a homoki nőszirom, a homoki kikerics, a gyapjas csüdfű. Az Alföldön egyedül itt él a fűrészeslábú szöcske, a rákosi vipera pedig nemzetközileg védett. Az itt tartott magyar szürke szarvasmarha, racka és mangalica állományok az állattenyésztés szempontjából génbankot jelentenek.

A Boróka tanösvény igazi meglepetést tartogat a látogatóknak, mert a puszta egy  teljesen más arculatú területére vezet. A tanösvény csak gyalogosan közelíthető meg a Karikás Csárdától induló 1850 m hosszú földúton, amely az állattartó telep mögött kezdődik.

Ez az ág a száraz homoki erdők fáit és madárvilágát ismertető táblákkal lett kialakítva.  A hurokszerű tanösvény bejárása nem igényel sok időt. Az új szakasza a homokbuckák peremén halad. Az információs táblák megismertetik az érdeklődőkkel a maradvány homokterületek ökológiáját. Ezen a rövid szakaszon kisebb emelkedők, fehérnyárral fedett buckák övezik az utunkat, egy rövid időre részesei lehetünk a homoki erdőssztyepp víziójának. Az első buckavonulatig vezető kiágazáson a homokvidék geológiai viszonyaival ismerkedünk meg és a  legmagasabb pontról az egykori leégett „Ősborókás” területére tekinthetünk.  A látvány lehangoló! Kopár homokfelszínek és üszkös törzsek utalnak az egykori borókás-nyárasra, mementójaként egy örökre tönkre tett vegetáció típusnak – egy ilyen tűzeset után a boróka újra megtelepedése csak több évtized múlva várható és száz években mérhető, mire újra a korábbihoz hasonló ősborókás alakulhat ki. Visszautunk a Boróka tanösvény kezdőtáblájához vezet.

Képek
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner