Diószegi Sámuel Botanikuskert

Elérhetőségek

Botanikus kertünk növényanyagának hangsúlyos részét képezi a mintegy 900 taxont  számláló lombos fák és cserjék gyűjteménye. A zárvatermő virágos növények megjelenésének és széleskörű elterjedésének evolúciós indítéka feltehetően az utódokat hordozó magvak védelmének megszervezése volt,.A földtörténeti középkor alsó kréta időszakában megjelenő teljes virág a népes állatcsoportokkal kialakított koevolúciós kapcsolatok révén  a magképzés folyamatát és a magok elterjesztésének lehetőségét rendkívüli módon segítette. Ennek az evolúciós fejlődésnek az eredménye tükröződik a ma élő, mintegy 250000 fajt számláló zárvatermő növények hallatlanul nagy változatosságában.

A nyitvatermők a növényvilág különleges képviselői. Bár nem kápráztatnak el minket színes és  illatos virágaikkal, de többségük télen is zöld leveleivel, különleges alakjával, tobozaik formagazdagságával, és sok esetben gigantikus méreteikkel csodálatot ébresztenek bennünk. Szinte alig akad olyan kiskert vagy városi park, ahol valamelyik képviselőjüket ne láthatnánk. Iskolai botanikus kertünk nyitvatermő gyűjteményében számos ázsiai, afrikai, amerikai és európai elterjedésű nyitvatermő taxonnal találkozhatunk. 

Botanikus kertünkben az első bambusztelepítések 1988-ban kezdődtek. A tudományos érdeklődés indítékát az adta, hogy hazánk növénygyűjteményeiben ekkor még csak néhány bambusz faj volt fellelhető. Ezek jórészt adományként kerültek a különböző kertekbe, származási helyük, rendszertani nevük bizonytalan és sok esetben téves volt. A beszerzés forrásainak felkutatását, a kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása és a külföldi tanulmányi utak együttesen teremtették meg és biztosítottak lehetőséget arra, hogy botanikus kertünkben egyre több bambusz faj honosításával próbálkozzunk.1990-től az Európai Bambusz Szövetség tagjaként a bambuszok száraz kontinentális klímához való adaptációját vizsgáljuk. 

Képek
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner