Budakeszi Herbárium

Elérhetőségek

1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése. Különös hangsúlyt kapott a világ mérsékelt égövi növényzete, főleg a világ mérsékelt övi erdei és fái jobb megismerése, a természetes erdőtársulások dokumentálása, fajainak rendszertana, és forrásteremtés az ilyen munkák támogatására. Ugyancsak kulcsszerepet láttunk a tudományos ismeretterjesztésben és önkéntesek (természetkedvelők) munkába vonásában, valamint génmegőrzésben.
 
Egyik fő tevékenységünk továbbra is a világ mérsékelt égövi erdeit, fás növényeit eredeti termőhelyről dokumentáló átfogó mű, a Fák Világatlasza (Dendrológiai Atlasz, angolul Dendrological Atlas) előkészítése. 1997 óta fennálló, folyamatosan bővített, mintegy 3000 taxont tartalmazó, hitelesen dokumentált élő gyűjteményünk a génmegőrző, honosító, szelekciós munka színtere. Az élő gyűjtemény fontos része a Budakeszi Herbárium körüli dendrológiai tanösvény, melyben többek között Közép-Ázsia, a Távol-Kelet, Észak-Amerika és a mediterrán vidékek több száz fás faja figyelhető meg.
 
A Budavidéki Erdőgazdaság Budakeszi Erdészete kiürült adminisztrációs épületét 1995-ben használatra megkapta az alapítvány és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával rendbe hozott épületet 1998-99-ben részben nemzetközi önkéntesek (volunteer-ek) segítségével rendeztük be. Ekkor kapott helyet a mintegy 250 ezres herbárium, az alapítvány szakkönyvtára, faminta- és fotógyűjteménye. Az évek során a herbárium nemzetközi léptékben is jelentős dendrológiai dokumentációs központtá nőtt.

Képek
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner