Fehérvárcsurgói Arborétum és Károlyi Kastélypark

Elérhetőségek

A csurgói birtok fejlesztésének kezdete a 18. században báró Berényi Klára nevéhez fűződik, aki - rezidenciája létesítésével egyidejűleg - egy kb. 10 hold területű, teraszos kialakítású, barokk díszkertet létesített az épület mellett. Az alsókertnek nevezett rész egy mulató- és konyhakert volt. Ebben, a kastélynál alacsonyabban fekvő kertben állt a nádfedelű kertészház, a melegágyak és a kamrák. A másik kertet gyümölcsösnek nevezték, ebben állt egy zsindelyfedásű pavilon és valószínűleg az üvegház. 

A kerttel kapcsolatos munkák már az 1830-as években megkezdődtek: kialakították a szerpentin alakú tavat és a lágy ívekben vezetett úthálózatot, amely nagyobb tisztásokat és ligetes területeket tárt fel. A kertben folyó munka mellett 1844 májusában fogtak hozzá a kastély átépítéséhez. A rezidencia délnyugat felé nyitott reprezentatív díszudvara az ókori római házak perisztiliumos udvarának hangulatát idézi. A díszudvart közepén, valamint az oszlopfolyosók mellett kiültetések díszítették. Az északi és déli pavilonok előtti felületet növénycsoportok tarkították, az előtérben, a nyílt gyepfelület szélén állt a napóra oszlopa.

Gróf Károlyi György 1877-ben bekövetkezett halála után a csurgói birtokot másodszülött fia, az 1839-ben született gróf Károlyi Viktor örökölte. Ebben az időszakban kerüt sor a meglévő tó kiszélesítésére, valamint sziget és két híd kialakítására. Ekkor került sor a nagyobb tisztások kialakítására: a kastély főhomlokzatától keletre elterülő kertrész tisztások sorozata volt, amelynek egységeit a kert útjai, a tavat tápláló csatoran és a ligetesen kialakított facsoportok választják el egymástól. A másik nagy tisztás a kastélytól délkeleti irányban húzódott, egyes szakaszokon kis facsoportokkal szegélyezve. 
A díszudvar kialakítása is megváltozott a század végére: közepén ovális gyepes szigetet hoztak létre, az udvar bejáratánál két kisebb növényszigetet telepítettek. 

Gróf Károlyi Viktor fiúutód nélkül halt meg, így az uradalom bátyjára, gróf Károlyi Gyulára szállt. Két évvel később bekövetkezett halála után másodszülött fia, gróf Károlyi József örökölte az uradalmat. Ebben az ideőszakban nemcsak a kastély, hanem Hein János, a kor ismert tájkertésze vezetésével a park is átépítésre került. Hein tervére jellemző az eklektikus stílus, amelyben elegyedik a tájképi és a barokk stílus elemkészlete, illetve feltűnnek szecessziós elemek is. Hein munkájának eredménye, hogy a kastély közvetlen környezetében az épülettel harmonizálóü mértani kertrészt, ún. pleasure ground-ot alakítottak ki, valamint jelentős mértékben növelték a kert területét.

 

Képek
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner